Đăng ký ngay!

Đăng ký học thử khoá học Python Cơ bản “Entrance to the Silicon Valley" MIỄN PHÍ để chinh phục chứng chỉ quốc tế PCEP và cơ hội nhận học bổng lên đến 20%

Bạn đã đăng ký học thử thành công!
X-Class sẽ liên hệ với bạn để thông báo về chi tiết lịch học trong thời gian sớm nhất!
Oops! Something went wrong.

Frequently Asked Questions.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do you offer discounts for students?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Do you offer special pricing for big teams?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

What is the past experience of your teachers?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

What is the course refund policy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Do you offer discounts for non-profits?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.